Σνίτσελ

5.00
+
5.00
+
5.50
+
Σνίτσελ Χοιρινό
6.00
+
Σνίτσελ Κοτόπουλο
6.50
+
6.50
+
Σνίτσελ αλα Κρέμ
7.00
+
Σνίτσελ Χόφμαν
7.00
+
7.50
+
7.50
+
8.00
+
8.50
+
8.50
+