Μπύρες

2.70
Μπύρα Kaiser 500ml
+

2.70
Μπύρα Heineken 500ml
+

1.70
Μπύρα Kaiser 330ml
+

2.70
Μπύρα ΦΙΞ 500ml
+

2.70
Μπύρα Amstel 500ml
+

1.70
Μπύρα Amstel 330ml
+

1.70
Μπύρα Heineken 330ml
+

1.70
Μπύρα Φίξ 330ml
+

1.70
Μπύρα Μύθος 330ml
+