Μπύρες

Amstel 330ml
1.70
+
Heineken 330ml
1.70
+
Φίξ 330ml
1.70
+
Μύθος 330ml
1.70
+
Kaiser 330ml
1.70
+
ΦΙΞ 500ml
2.70
+
Amstel 500ml
2.70
+
Heineken 500ml
2.70
+
Kaiser 500ml
2.70
+