Κοτόπουλο φιλέτο

Κοτ.Φιλέτο Σχάρας
6.00
+
Κοτ. Φιλέτο Κάρυ
6.50
+
6.50
+
Κοτ. Φιλέτο Αλα Κρέμ
7.00
+
Κοτ. Φιλέτο Lanotte
7.00
+
7.00
+
7.00
+
7.00
+
7.50
+